Jaką gęstość zaludnienia miasta można uznać za optymalną? W Europie do najliczniej zaludnionych należą Paryż i Barcelona. Jak na tym tle wypada Warszawa?

Jak gęsta jest zabudowa na tym terenie? To pytanie nie jest częste, jednak pojawia się zarówno kiedy rozmawiam z klientami o zakupie mieszkania i zdecydowanie częściej, kiedy rozmawiam o zakupie domu. Przy czym co oznacza gęsta zabudowa? Kiedy pozwala na komfortowe funkcjonowanie a kiedy jest już ingerująca w jakość naszego życia.

🏙️A jak wyglądają miasta gęsto zaludnione?

Paryż liczy 20 tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy, Barcelona – 16 tysięcy, Londynie blisko 6 tysięcy. Dla porównania Warszawa ma 3,6 tysiąca mieszkańców na kilometr kwadratowy.

🌳 Jakie są konsekwencje gęstej zabudowy?

Nadmierna gęstość zabudowy może negatywnie wpływać na jakość życia. Znaczenie gęstej zabudowy odczuli w szczególności w dostępie do światła mieszkańcy bloku sąsiadującego ze Złotą 44. Wiedzą o tym również mieszkańcy ciasno budowanych osiedli, jakie na przestrzeni ostatnich lat stawiali deweloperzy nie tylko zresztą w Warszawie


🏙️ Jaką gęstość miasta można uznać za optymalną?

Według ekspertów Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), "rozsądnym kompromisem" jest gęstość mieszcząca się w przedziale między 1500 a 4500 mieszkańców na kilometr kwadratowy.


🌍 Jest też druga ważna dla wszystkich strona medalu – ekologia i środowisko. Gęstość zaludnienia ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska. Zwiększenie gęstości zaludnienia może znacząco przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi.


📈 Jaka będzie optymalna gęstość w przyszłości?

Z uwagi na rosnącą liczbę mieszkańców na świecie, optymalna gęstość miasta będzie odgrywać coraz większą rolę i  będzie kluczowym wyzwaniem dla planowania przestrzennego w przyszłości.